Akademik Çalışmalar


Dr. Hakan Yaman Aile Hekimliği Profesörüdür ve 2016 yılına kadar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurmuş olduğu Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda anabilim dalı başkanı olarak görevini sürdürmüştür. Aile Hekimliği Uzmanı olarak ülkemizde aile hekimliğinin kuruluş çalışmalarında aktif olarak görev almış ve bu alanda hizmet verecek hekim ve uzman hekim yetiştirmiştir. Aile Hekimliği Akademisine hizmet etmekte olan doçent ve proförlerin jürilerinde görev almıştır. Aile Hekimliği ve ilintili bilimsel alanlarında hazırlamış olduğu makale , derlemeler ve kitaplar günümüzde aile hekimliğinde başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kendisi 2017 yılında Cochrane Topluluğu tarafından yayınlanan ve ülkemizde ilklerden birisi olan bir sistematik gözden geçirmenin yazarları arasında bulunmaktadır.
Kendisinin akademik ilgi alanları arasında aile hekimliği, birincil bakım, yaşlı sağlığı, düşkünlük (frailty) ve kazaların önlenmesi bulunmaktadır.

Contact Form

Send